Vinatlas

Smaking av vin..

Først se, så lukte, smake og til slutt smatte. Dette er oppskriften for å smake vin

10. UTTESTING AV VINER

10.1. Alle viner skal anonymiseres før utprøving. Dette kan gjøres ved at de blir helt over på egen karaffel og nummerert.

10.2. Hvert medlem skal få utdelt et standardskjema. Når en bedømmer vinen skal en vektlegge farge, lukt og smak etter følgende forholdstall: Farge 10% Lukt 30% Smak 60%

Det settes en poengkarakter uten desimaler pr. vin som smakes. Det skal benyttes 100 poengs skala «Robert Parkers / Wine Spectator» skala. Skalaen går fra 50 til 100 poeng.

Veiledning:

50 – 65 Viner som gir en dårlig vinopplevelse

66 – 80 Viner i det gjennomsnittlige området

80 – 90 Gode viner utpregede kvaliteter

90 – 95 Svært gode viner med alle kvalitetstegn

95 – 100 Eksepsjonelle viner