Vintreff-datoer

 

VINTREFF I PERIODEN APRIL 2016 – MARS 2018

Dato Ansvarlig
Joker (Burgund)
25.05.2018 Sverre
Sommerfest 09.06 Felles
Loire kule-gul1 28.09. Terje
Sicilia   09.11. Sverre
Joker 23.11. Torodd
Verden for øvrig Tor
Burgund (GF)
Bjørn
Sommerfest Felles
Alsace Knut Ove
Oval Tur Portugal Felles
Rhone Sør Jakob
Østerrike Erik
Joker Terje
Sørvest Frankrike Sverre

Terje, Knut Ove og Tor (Vinmester) utgjør vinkollegiet for 2017-2018.

Reklamer