Vintreff-datoer

 

VINTREFF I PERIODEN MAI 2018 – FEBRUAR 2020

Dato Ansvarlig
Joker (Burgund)
25.05.2018 Sverre
Sommerfest 09.06 Felles
Loire 28.09. Terje
Sicilia   09.11. Sverre
Joker 23.11. Torodd
Verden for øvrig 08.02.2019 Tor
Burgund (GF)
29/30.03 Bjørn
Østerrike 24.05 Erik
Sommerfest 15.06 Felles
Alsace 30.08 Knut Ove
Oval Tur Portugal 15.10 Felles
Rhone Sør 08.11 Jakob
Joker kule-gul1 17.01.2020 Terje
Piemonte 28.02 Torodd

Terje, Knut Ove og Tor (Vinmester) utgjør vinkollegiet for 2017-2018.