Vintreff-datoer

 

VINTREFF I PERIODEN MAI 2018 – FEBRUAR 2020

Dato Ansvarlig
Joker (Burgund)
25.05.2018 Sverre
Sommerfest 09.06 Felles
Loire 28.09. Terje
Sicilia   09.11. Sverre
Joker 23.11. Torodd
Verden for øvrig kule-gul1 08.02.2019 Tor
Burgund (GF)
29/30.03 Bjørn
Østerrike 24.05 Erik
Sommerfest 15.06 Felles
Alsace 30.08 Knut Ove
Oval Tur Portugal 15.10 Felles
Rhone Sør 08.11 Jakob
Joker 31.01.2020 Terje
Piemonte 28.02 Torodd

Terje, Knut Ove og Tor (Vinmester) utgjør vinkollegiet for 2017-2018.